Фирмите докладват пред НАП до 2 -май

До 2 Май фирмите докладват за изплатените доходи

Фирмите докладват за изплатените на физически лица доходи

До 2 май 2011 фирмите, които са изплатили доходи през 2010 г. на физически лица, различни от тези по трудов договор, са длъжни да декларират пред НАП данни за изплатените суми.  НАП сравнява тези данни с доходите, описани от физическите лица в техните годишни декларации. Така ако някой е получил пари по граждански договор, но не ги е декларирал пред данъчните, рискува да му бъде назначена проверка или  данъчна ревизия.

В справката за изплатени доходи се обявяват лицата, на които са изплатени суми по граждански договори, суми за наеми, суми за рента и аренда за ползване на земеделска земя, суми от доброволно пенсионно и здравно осигуряване и др. В справката не се включват само:

  • Изплатените доходи от трудови правоотношения;
  • Доходите от задължително социално осигуряване, както и
  • Доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък и подлежат на деклариране от платеца на дохода.

Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко недекларирано физическо лице, на което са изплатени доходи различни от изброените по-горе.

Повече информация за сроковете за подаване, както и помощ при попълване на данъчни и осигурителни декларации може да се получи на информационния телефон на НАП – 0700 18 700, на цената на един разговор за цялата страна.
До края на данъчната кампания колцентъра на приходната агенция ще работи с удължено работно време – всеки делничен ден от 8.00 до 18.30 ч.

Източник: НАП

Стандартно справките се изготвят от счетоводителя обслужващ фирмата.


0 Коментара
Коментирай

(required)