Полезно: Къде да се жалваме?…

Къде да се жалваме?

Къде да се жалваме от фалшиви търговци? Федерацията на Павел Кърлев помага във войната с „Топлофикация“.

Да купим некачествена стока, да получим по-висока сметка или да ни окрадат парите, които сме платили за почивка у нас или по света-това за жалост у нас продължава да е ежедневие. Както и това, че все повече хора решават да търсят правата си и поне да се оплачат на правилното място.

Първото е Комисията за защита на потребителите. Можете да отидете на място в София или в големите градове в офисите и, но преди това трябва да знаете адреса. Най-лесно ще го откриете в интернет сайта www.kzp.bg. На телефон 0700 111 22 можете да се консултирате дали и как Комисията може да съдейства по вашия проблем. Сигурно няма да останете очаровани от процедурата, която ще трябва да спазите, за да се оплачете в Комисията за защита на потребителите: Попълвате молба, описвате проблема, прилагате документи.. И чакате. Преди това обаче трябва да сте отнесли жалбата си към дружеството, чиито услуги са ползвани, и то да не е отговорило, или пък позицията му да не ви удовлетворява. Можете да потърсите подкрепа и съдействие от потребителските организации в България. Както всичко у нас, и те са повече от една. Можете да потърсите в интернет Федерацията на потребителите в България на www.potrebiteli-bg.org. Шефът и Павел Кърлев е известен с ожесточените си битки с „Топлофикация“ София, които често печели в полза на ощетени клиенти на монополиста. Затова обаче във федерацията често са прекалено заети. Може да потърсите и Българската национална асоциация на потребителите на адрес www.aktivnipotrebiteli.bg. Има и Независим съюз на потребителите: www.consumers.bg. Съществува в интернет пространството и Европейски потребителски център, откъдето може да се ориентирате за това как да потърсите и защитите правата си на клиент. Неговият адрес е www.ecc.kzp.bg.
За вода, ток и парно потърсете Държавната комисия за енергийно и водно регулиранеДКЕВР. Да, същата, която казва с колко ще се увеличи парното. Но и в този случай се опитайте първо да решите проблема си със съответното енергийно дружество – ВиК, някое от електроразпределителните дружества или „Топлофикация“. На сайта и www.dker.bg има правила за разглеждане на жалби на потребители. Когато поради авария бъдат нанесени щети на електрически уреди, потребителите имат право до три дни писмено да уведомят дружеството за това. То трябва да изпрати свой представител до 24 часа, за да установи щетите. Ако се докаже вината на енергийното предприятие, потребителят получава обезщетение за ремонта на уредите.
Транспортните услуги също предизвикват нашия гняв и ни костват немалко нерви понякога. Имайте предвид, че железопътната, автомобилната, морската и гражданската въздухоплавателни държавни дружества нямат право да са арбитри в спор между клиенти и превозвачи. Просто те препращат жалбите към съответния превозвач с препоръка да се провери случаят. Все пак знайте, че това са интернет страниците на БДЖ и на Гражданската въздухоплавателна администрация: www.bdz.bg и www.caa.gateway.bg. При подобни жалби също е препоръчително да се търсят организациите за защита на потребителите, изброени по-горе.
БНБ приема сигнали срещу банките
В БНБ постъпват жалби от клиенти на банкови услуги. Застрахованите лица, осигурените в пенсионни дружества и инвеститорите на капиталовия пазар могат да се обърнат към Комисията за финансов надзор, ако считат, че правата им са нарушени. Пътят е този: Подавате жалба със съответните документи. Срокът за проверка е един месец, след което надзорът уведомява клиента за резултата. Можете да търсите правата си и по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Помнете, че ако при обмяна на валута откриете липси или дефекти на банкнотите, които получавате, можете да направите рекламация и да поискате касиерът да развали сделката. Ако касиерът откаже, можете да се обадите на телефона на Националната агенция за приходите, който трябва да е посочен на таблото с обменните курсове, и да поискате съдействие за разваляне на сделката.
в.Всеки ден,Година I,брой 71, www.vsekiden.com


0 Коментара
Коментирай

(required)