Св. апостол Филип – именници на 14 Ноември

Филипов ден – днес празнуват:

Управда, Филип, Филка, Фильо, Юстиниан, Филипа, Филчо, Юстиниана, Юстиниян, Юстинияна

Св. апостол Филип – от дванадесетте апостоли. Проповядвал в Галилея, Гърция, Аравия, Етиопия. Вършел чудеса – възкресил мъртвец от Иерапол. Придружавали го сестра му Мариамна и апостол Вартоломей. Завършил в Иерапол, разпнат на кръст с глава надолу, повесен високо, хвърляли камъни по него

Апостол Варнава разпнали на стените на разрушен от тях храм на една ехидна. Станало страшно земетресение. народът изплашен, се спуснал да проси молитвите на апостолите. Снели апостол Варнава още жив и той погребал тялото на апостол Филип.

Вартоломей отишъл в Армения, приел кръстна смърт, а Мариамна заминала за Ликаония, обърнала мнозина във вярата.

Житие на свети апостол Филип

Св. апостол Филип. Икона от 11-12 в. Днес в Московския ЕрмитацСв. ап. Филип бил родом от Витсаида, откъдето били и апостолите Петър и Андрей. Спасителят, като го видял, заповядал му да върви след Него. Филип съобщил на приятеля си Натанаил, че намерил Месия: „Намерихме Иисуса, сина Йосифов, от Назарет, за Когото писал Мойсей в Закона и говориха пророците“ (Йоан 1:45). Назарет бил презиран от юдеите, понеже в него живеели много езичници и Натанаил отговорил на Филипа: „От Назарет може ли да излезе нещо добро?“ – „Дойди и виж“ – възразил му Филип. Натанаил, като видял Спасителя и бидейки поразен от божественото Му всезнание, извикал: „Рави (учителю)! Ти си Син Божи, ти си Царят Израилев“ (Йоан 1:46-51).

 Филип тръгнал подир Христа и бил свидетел на много Негови чудеса. Името на той апостол се споменава в евангелския разказ за насищане на пет хиляди души с пет хляба и две риби. След Тайната вечеря, когато Иисус в беседата с учениците Си ги съветвал и укрепявал във вярата, Филип казал: „Господи покажи ни Отца, и стига ни“ (Йоан 14:8).

- Толкова време съм с вас, и не си ли Ме познал, Филипе? – отговорил Спасителят – Който е видял Мене, видял е Отца. И как ти казваш: „Покажи ни Отца!“ (Йоан 14:8-9) С тия думи св. отци опровергали лъжеучението на Арий, който не признавал божественото естество в Иисуса Христа и единосъщието Му с Бога Отца


0 Коментара
Коментирай

(required)