Отказваме цигарите с отрова

Отрова ни отказва от цигарите

Отрова ни отказва от цигарите

Учени предполагат, че необикновените свойства на отровата кураре могат да помогнат на пушачите да се освободят от никотиновата зависимост.
Изследователски екип, успял да получи за пръв път триизмерно изображение на протеини, които са били парализирани от кураре. Силната животинска отрова е често използвана в хирургията, но учените така и не разбират какъв е механизмът на нейното действие.
Новите изображения отварят пътя на учените, за да разработят цял клас нови лекарства, едно от които ще спасява пушачите от никотинов глад.
Мембраната на човешките клетки е изградена от 7000 протеини, но науката засега е идентифицирала структурата и функциите на едва 27 от тях. Мембранните йонни канали са важен клас мембранни протеини, които са отговорни за предаването на информация. Екипът учени от Льовенския католически университет е успял да състави триизмерна карта именно на тези йонни канали.
„Ние сме нещо като ключари, които изследват на атомно ниво как действа „ключът“, в случая курарето. Някои видове отрови влизат само в една ключалка, докато курарето е нещо като шперц, способен да затвори много йонни канали. Именно това негово свойство и детайлното изследване на „ключалките“ ще ни позволят в скоро време да разработим лекарства срещу никотиновия глад“, предвижда Уленс. БТА